top of page

AI and BEYOND 2.3.2023

עלות השתתפות בכנס

מחיר  

סוג כרטיס

480 ש"ח

רגיל

280 ש"ח

סטודנט* | פנסיונר*
*מותנה בהעלאת תעודה סרוקה / מצולמת

הכרטיס מקנה השתתפות בכל ההרצאות, כיבוד ושתייה בהפסקות, ארוחת צהריים והפסקת קוקטייל Happy hour networking עם בירה ויין

במידה שברצונכם לבצע תשלום מרוכז מטעם חברה, באמצעות העברה לחשבון, ברכישה של 5 כרטיסי השתתפות ומעלה
נא שלחו מייל עם הפרטים הבאים: שם חברה / ארגון, מספר כרטיסים, פרטי איש הקשר (שם, נייד, מייל)
לאחר הסדרת התשלום, תקבלו קודי רישום אישיים, להמשך רישום פרטני באתר עבור כל אחד ואחד מהמשתתפים.

 

מדיניות ביטולים: *בביטול שיתקבל במייל עד 9 בפברואר 2023 - יוחזרו דמי ההשתתפות בניכוי דמי טיפול בסך 100 ש"ח. ההחזר יבוצע עד 60 יום לאחר הכנס.
*בביטול לאחר 10 בפברואר 2023 - יגבו דמי ביטול מלאים, בגובה עלות הכרטיס, עקב התחייבות בלתי חוזרת מול צדדים שלישיים. ניתן יהיה לרשום משתתף אחר תחת אותו תשלום.
הכספים משולמים באמצעות חברת ההפקה של הכנס: פרמיום טים בע"מ, ח.פ. 512742297.

 

bottom of page